Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ

8:20-9:05
9:10-9:55
10:05-10:50
11:00-11:40
11:55-12:35
12:45-13:25
13:30-14:10

 

ΩΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

 Σχ. Έτος 2017-18

programgoneis 

Γονείς,

ενημερωθείτε για τις ώρες γονέων που έχουν ορίσει οι καθηγητές του σχολείου μας και προγραμματίστε τις συναντήσεις σας μαζί τους.

 

Σχόλια Επισκεπτών

Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018 11:25

Παρακαλούνται οι γονείς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να ενημερώνονται από τους καθηγητές κατα τις ώρες συνεργασίας που αυτοί έχουν δηλώσει όπως εμφανίζονται στον πίνακα. Διαφορετικά, ενδέχεται οι καθηγητές να έχουν εφημερία κατά τα διαλείμματα και να μην είναι σε θέση να ενημερώσουν τους γονείς.

ΩΡΕς ΓΟΝΕΩΝ

 

Τρίτη, 09 Οκτώβριος 2018 22:56

Κανονισμός λειτουργίας 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής

 

Το σχολείο αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει με τη μάθηση και την αγωγή τους μαθητές για τη ζωή. Στόχος κάθε σχολικής κοινότητας είναι να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους και να τους/τις διαπαιδαγωγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Στο σχολείο επιδιώκεται να επικρατεί κλίμα συνεργασίας, ελευθερίας, δημοκρατίας και πολιτισμού.

Οι καθηγητές/τριες βρίσκονται σε αυτόν το χώρο για να προσφέρουν στους/στις μαθητές/τριες ό,τι καλύτερο μπορούν με τις επιστημονικές, τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους. Η πρόοδος, η επιτυχία, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Για να λειτουργήσει το σχολείο αποδοτικά και αποτελεσματικά, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους, να δείχνουν σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, να μην καταπατούν τα δικαιώματά του και να τον αντιμετωπίζουν με κατανόηση και αλληλεγγύη. Είναι σημαντικό να μάθουν να λειτουργούν αρμονικά και εποικοδομητικά μέσα στο ευρύτερο σύνολο του σχολείου και της τάξης τους. Για τον λόγο αυτό στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής περιλαμβάνονται προγράμματα και δραστηριότητες που καλλιεργούν μελλοντικούς πολίτες ενεργούς, ελεύθερους, υπεύθυνους, με κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.

Ο κανονισμός του σχολείου, τηρούμενος από όλους, συντελεί στην κατάκτηση της γνώσης και στην ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών. Η λειτουργία και η εφαρμογή του δεν περιορίζει την ελευθερία κανενός, αλλά βοηθάει τη σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη της να σέβονται τις ελευθερίες των υπόλοιπων και να εδραιώσει τις πρώτες δημοκρατικές αρχές, να καλλιεργήσει τον αυτοσεβασμό και τον σεβασμό στους άλλους. Είναι απαραίτητο να καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητές-γονείς- καθηγητές), ότι η αποδοχή και η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού είναι θέμα αρμονικής συμβίωσης τους και θεωρείται αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Δικαιώματα

Είναι δικαίωμα των μαθητών/τριων να ζουν και να εκφράζονται δημιουργικά στην αίθουσα διδασκαλίας με ήρεμο κλίμα και με αρμονική συνεργασία όλων. Αποτελεί δικαίωμά τους ο σεβασμός και η αντιμετώπισή τους χωρίς διακρίσεις, η διασφάλιση της ατομικής προόδου τους, η καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους και η ομαλή κοινωνικοποίησή τους. Οι μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να σχηματίζουν μαθητικές κοινότητες και να διαθέτουν εκπροσώπους στα μαθητικά συμβούλια, πενταμελή ή δεκαπενταμελή όπου έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να εισηγούνται προτάσεις βελτίωσης και τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους.

Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, μπορεί ο Συλλόγος Διδασκόντων/ουσων με απόφαση του να απονείμει «Έπαινο Προσωπικής Βελτίωσης». Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας μπορεί ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσων να απονείμει «Ειδικό Έπαινο».

Υποχρεώσεις

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριες τους και να αποφεύγουν ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των συμμαθητών τους. Όταν οι μαθητές/τριες δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του σχολείου, θα υπάρχουν κυρώσεις. Αυτές μπορεί να είναι η επίπληξη, η ωριαία αποβολή, η αποβολή από μία μέχρι τρεις ημέρες, μέχρι και οριστική απομάκρυνση από το σχολείο.

Όταν μαθητής/ρια τιμωρείται με ωριαία ή ημερήσια αποβολή από τα μαθήματα, παραμένει στο σχολείο και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του/της Διευθυντή/τριας, των Υποδιευθυντών/ριών ή άλλου εκπαιδευτικού.

Για κάθε ποινή ενημερώνεται το βιβλίο επιβολής κυρώσεων (ποινολόγιο). Οι εγγραφές στο ποινολόγιο μπορούν να επηρεάσουν το χαρακτηρισμό της διαγωγής του μαθητή/τριας και τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες του σχολείου.

 

Εξωδιδακτικές δραστηριότητες και σχολική ζωή

Η συμμετοχή των μαθητών/τριων στις σχολικές δραστηριότητες (παρελάσεις, σχολικοί εορτασμοί, περίπατοι, εκδρομές, καινοτόμες δράσεις, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες) αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωσή τους καθώς οργανώνονται για αυτούς με πρωτοβουλία των συμμαθητών τους ή του σχολείου και αποτελούν σημαντικό μέρος της σχολικής ζωής. Οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες για θέματα που τους αφορούν ή για οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων σε συνεννόηση με τους/τις καθηγητές/τριες τους.

Ασφάλεια και υγιεινή

Απαιτείται σεβασμός και προσεκτική χρήση της σχολικής περιουσίας. Η φθορά της, είτε σκοπίμως είτε από αμέλεια, αποτελεί απαράδεκτη συμπεριφορά, υποβαθμίζει το σχολικό περιβάλλον και πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας (θρανία, πίνακες, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, έπιπλα κ.τ.λ.) αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου. Στα εργαστήρια του σχολείου, οφείλουν να σέβονται τον ιδιαίτερο κανονισμό που ισχύει για τους ευαίσθητους αυτούς χώρους. Φροντίζουν να διατηρούν τις τουαλέτες καθαρές και να μην πετούν τα είδη προσωπικής υγιεινής που τους παρέχονται (χαρτί, σαπούνι) στα πατώματα και στους διαδρόμους.

 

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο το κινητό τους τηλέφωνο. Αν το ξεχάσουν, το απενεργοποιούν το πρωί πριν μπουν στην αυλή του σχολείου. Λειτουργία πτήσης ή ΄στο αθόρυβο΄ ή ξυπνητήρι ή υπενθύμιση κλπ. συνιστά χρήση της συσκευής και απαγορεύεται. Το Υπουργείο Παιδείας έχει επανειλημμένα απευθύνει ρητή και αυστηρή απαγόρευση όχι μόνο για τη χρήση στα σχολεία κινητών τηλεφώνων -τύπου smartphone- αλλά και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, με δυνατότητα καταγραφής εικόνας και ήχου, όπως tablets και laptops. Η απαγόρευση αυτή έχει προβληθεί ευρέως και επανειλημμένα στα ΜΜΕ με σκοπό την πλήρη γνώση των γονέων και των μαθητών για την αποτροπή δυσάρεστων φαινομένων. Η χρήση του κινητού μπορεί να παραβιάσει τα ατομικά δικαιώματα των μαθητών και τα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα και μπορούν να γίνουν εργαλείο εκφοβισμού στο σχολείο. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών σε περίπτωση χρήσης κινητού τηλεφώνου η συσκευή θα φυλάσσεται κλειστή σε χώρο του σχολείου και θα παραδίδεται στους γονείς μετά από πέντε μέρες. Τα ανωτέρω ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές (ασχέτως αν διαμένουν σε χωριά, πηγαίνουν φροντιστήριο, οι γονείς δουλεύουν πολλές ώρες κλπ. κλπ.)

 

Κάπνισμα-Προϊόντα καπνού

Το κάπνισμα και το άτμισμα απαγορεύονται αυστηρά από τον νόμο στο χώρο του σχολείου όπως και η χρήση προϊόντων καπνού, ενώ ορίζεται υποχρέωση στο σχολείο να προβαίνει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή του καπνίσματος. Σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει αποφασίσει εκτός από τα μέτρα εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας -όπως αποβολή για μια ή δύο μέρες- να αποφασίζει κατά περίπτωση εάν θα επιτρέπει τη συμμετοχή στις εξωσχολικές δραστηριότητες που ο ίδιος διοργανώνει και είναι υπεύθυνος, σε μαθητές που καπνίζουν.

Στο μάθημα

Ο σεβασμός με τον οποίο οφείλουν να αντιμετωπίζουν κάθε καθηγητή/τρια ή συμμαθητή/τρια επιβάλλει να μπαίνουν στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το κουδούνι και να περιμένουν την έναρξη του μαθήματος καθισμένοι στο θρανίο. Αν έχουν εργαστηριακό μάθημα, περιμένουν έξω από το εργαστήριο. Δεν κωλυσιεργούν και δεν ενοχλούν τους υπόλοιπούς μαθητές. Φέρνουν πάντα τα βιβλία και τα τετράδιά τους στο μάθημα. Διαβάζουν καθημερινά στο σπίτι σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών τους και έρχονται προετοιμασμένοι.

Επίσης οφείλουν να είναι πειθαρχημένοι στην τάξη και ευγενικοί. Δεν εγκαταλείπουν την αίθουσα διδασκαλίας παρά μόνο με άδεια του/της καθηγητή/τριας και του/της Διευθυντή/τριας. Οι μαθητές/τριες δεν διακόπτουν το μάθημα, σηκώνουν το χέρι τους και περιμένουν την άδεια του καθηγητή, για να μιλήσουν. Δεν ντρέπονται και δεν φοβούνται να εκφράσουν τις ερωτήσεις τους, όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι. Δεν κοροϊδεύουν και δεν γελάνε στην τάξη, όταν μιλάει κάποιος συμμαθητής τους. Διατηρούν τη θέση τους, όπως αυτή ορίζεται από τον/την καθηγήτρια στο μάθημά τους, σε κάθε περίπτωση συμμορφώνονται με τις οδηγίες τους.                                                     

 

Προσέλευση και αποχώρηση

Το Σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις στις 08.20 π.μ. με σύνταξη για ενημέρωση και προσευχή. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο 10 λεπτά νωρίτερα και παραμένουν στον προαύλιο χώρο εκτός αν βρέχει ή κάνει πολύ κρύο οπότε παραμένουν εντός κτιρίου.

Απουσίες

Οι μαθητές/τρες δεν κάνουν απουσίες. Τα προβλεπόμενα όρια απουσιών (114) για το χαρακτηρισμό της φοίτησης είναι για λόγους απόλυτης ανάγκης (ασθένειας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Έχει καταργηθεί η δικαιολόγηση των απουσών - εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπως η νοσηλεία σε νοσοκομείο και η συμμετοχή σε πανελλήνιους αγώνες.

Οι μαθητές/τριες που δεν βρίσκονται έγκαιρα στην τάξη τους χρεώνονται με απουσία και μπορεί να μην γίνουν δεκτοί από τον/την καθηγητή/τρια. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται -π.χ. καθυστέρηση αστικών συγκοινωνιών-, οφείλουν να απευθύνονται στο/στην Διευθυντή/ντρια ή στους Υποδιευθυντές/ντριες, που θα κρίνουν αν θα εισέλθουν στην τάξη. Άλλοι λόγοι -όπως η βροχόπτωση ή η αυξημένη κυκλοφορία των τροχοφόρων στον δρόμο- δεν αποτελούν αποδεκτό λόγο καθυστέρησης.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποχώρηση μαθητή από το σχολείο κατά την ώρα της λειτουργίας του χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/τριας ή/και χωρίς σχετική ενημέρωση από τον γονέα. Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται οι ίδιοι για να παραλαμβάνουν τους μαθητές σε περίπτωση ανάγκης. Η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών είναι αποκλειστική ευθύνη των γονέων, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά το σχολείο.

Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος ενημερώνει σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταθέσει στην υπεύθυνη δήλωσή τους οι γονείς, όταν οι απουσίες υπερβούν τις 30.

 

Παραμονή στον σχολικό χώρο

Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα, δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον/στην Διευθυντή/ντρια ή στον εφημερεύοντα καθηγητή. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητων/τριων στο χώρο του γραφείου των καθηγητών/τριων.

Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές/τριες οφείλουν να βγαίνουν στον προαύλιο χώρο. Στην αυλή συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους συμμαθητές τους. Αποφεύγουν την άσχημη συμπεριφορά, τις άσεμνες κουβέντες και κινήσεις, δεν βρίζουν, δεν απειλούν και δεν χτυπάνε ο ένας τον άλλο. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, καταφεύγουν στον/στην εφημερεύοντα/ουσα καθηγητή/τρια, στον υπεύθυνο τμήματος, στο συμβούλιο τμήματος το οποίο αποτελείται από ολους τους/τις καθηγητές/τριες του τμήματος ή τέλος στο Διευθυντή/τρια.

Ακολουθούν τον/την καθηγητή/τρια του σχολείου, χωρίς αντιρρήσεις, στο γραφείο των καθηγητών ή του/της Διευθυντή/ντριας, όταν αυτός το ζητήσει για οποιονδήποτε λόγο. Τις όποιες ενστάσεις τους δικαιούνται να τις εκφράσουν κόσμια στο γραφείο.

Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων

Το δεκαπενταμελές συμβούλιο και τα πενταμελή, ως εκπρόσωποι των μαθητών, συνεργάζονται με τους καθηγητές για την επίλυση των ζητημάτων τους. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των νόμων.

Έντυπα – διαφημίσεις

Στο χώρο του σχολείου υπάρχει πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων. Με πρωτοβουλία των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να εκδίδονται έντυπα από τους μαθητές (σχολικό περιοδικό, εφημερίδα, αφίσες) για την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία άλλων εντύπων, όπως η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για την ανάρτηση αφισών στον πίνακα ανακοινώσεων των μαθητών ή άλλου υλικού στους χώρους του σχολείου, οι μαθητές πρέπει να έχουν την έγκριση του Συλλόγου των καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/τριας.

Αγωγή και συμπεριφορά μαθητών/τριων

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έρχονται στο σχολείο με κόσμια αμφίεση, καθαροί και να φέρονται πάντα με ευγένεια και σεβασμό. Η μαθητική ιδιότητα συνοδεύει το μαθητή τόσο στο εσωτερικό της αίθουσας διδασκαλίας, όσο και έξω από αυτή (αυλή, εκδρομές, επισκέψεις, κ.α.).

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα τα οποία θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με τις αποφάσεις του συλλόγου καθηγητών, τον κανονισμό του σχολείου -όπως έχει συνοπτικά παρουσιασθεί- και την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρασκευή, 05 Οκτώβριος 2018 19:36

Τη Δευτέρα 8/10/2018 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση  των γονέων από τη διεύθυνση και τον συλλόγο καθηγητων του 1ου γυμνάσιου σχετικά με θεματα λειτουργίας του σχολείου, φοίτησης και επίδοσης. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πάνω από το γυμναστήριο.

Σάββατο, 29 Σεπτέμβριος 2018 14:48

5η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

 

Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018 15:32

Αγιασμός 2018

Σήμερα, Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ο αγιασμός για την έναρη της νέας σχολικής χρονιάς, στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.Παντελεήμων, παρουσία της διεύθυνσης, του συλλόγου καθηγητών, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και όλων των μαθητών.

Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους!

dsc09009

dsc09036

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)

Ενημερωθείτε για την λειτουργία του σχολείου μας διαβάζοντας τις απαντήσεις μας στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Επισκεφτείτε την σελίδα του συλλόγου:
https://www.facebook.com/1gymkomotparents

BLOG ΟΜΑΔΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Ομάδα Ρομποτικής

logoroboΕνημερωθείτε για τις δραστηριότητες της ομάδας Ρομποτικής του σχολείου μας και παρακολουθήστε την εργασία των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτή.

Blog:
http://1gymkomotrobotics.wordpress.com/ 

Σελίδα Facebook:
https://www.facebook.com/robotrainers

 

  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ!!!

Διαγωνισμός FirstLegoLeague

fllgrlogo

Η ομάδα ρομποτικής του σχολείου μας (με την πολύτιμη βοήθεια του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων) συμμετέχει για 5η χρονιά στον διαγωνισμό FirstLegoLeague. Για πληροφορίες επισκεφτείτε:

http://firstlegoleague.gr και 1gymkomotrobotics.wordpress.com.

core values

  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ-95.8 FM

Η Ραδιοφωνική μας Ομάδα
στους 95.8 FM

Ακούστε την Ραδιοφωνική μας Ομάδα στους 95.8 στα FM.

soccer

Αθλητική Εκπομπή.
Κάθε Παρασκευή 20:00-21:00

radio Κοντά στους Νέους.
Κάθε Τετάρτη 20:00-21:00

Νεανική Επιχειρηματικότητα

        
Εκπαιδευτικά προγράμματα 
νεανικής επιχειρηματικότητας 
στο 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

logoypepth

logosch

logodigitalschool

logoe-yliko2

gymbanner

 oldnetΟ παλιός δικτυακός μας τόπος ΕΔΩ

ΣΥΝΔΕΣΗ